MY MENU

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วอเตอร์ปั้ม ไทย จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มงานราชการ ในการเลือกใช้สินค้าของเราภายใต้ยี่ห้อ "Elektrokovina CK." เรามุ่งมั่นพัฒนา ตามระบบวิศวกรรม คุณภาพของสินค้าและการดูแลลูกค้า การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตั้ง "Alignment" การจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องปั้มน้ำให้กับ องค์กรภาครัฐและเอกชน และทีมงานปรึกษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั้มน้ำที่มีประสบการณ์โดยตรง